Samfundsfag A + Matematik A

Den senmoderne virkelighed har gjort verden kompleks som aldrig før, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at kunne forstå de faktorer, der styrer samfundsudviklingen. Dette gør sig gældende såvel på det nationale plan, som det regionale og det internationale plan. Danmark har en lang tradition for handel med omverdenen, og Danmarks velstand er i høj grad resultatet af danske virksomheders evne til at handle og konkurrere internationalt – ikke mindst med resten af Europa.

Studieretningens indhold

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå det demokrati, vi lever i. Vi beskæftiger os med, hvad der kendetegner den danske indenrigspolitik, og de magtfaktorer, der er i spil ved fx folketingsvalget eller ved et finanslovsforlig. For at forstå dette er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til partier såvel som de ideologier, partierne har deres rødder i. Danmark er imidlertid også en del af den enorme globalisering og samhandel, der udgør den senmoderne verdensorden. Vi arbejder derfor også med international politik for at forstå Danmarks forhold til EU og ikke mindst til verdens supermagter og deres forhold til hinanden.

Matematik A er det andet centrale fag i studieretningen til blandt andet at opstille og analysere materiale fra samfundsfag, fx i forhold til økonomi, vælgeradfærd eller meningsmålinger. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter metoder til at behandle problemer. Matematik er derfor ikke kun relevant i forhold til økonomi, samfundsfag og politiske beslutningsprocesser, men også i en lang række andre erhverv, som arbejder med at udvikle ny teknologi.

Fremtidsmuligheder

Denne samfundsfaglige studieretning er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for jura, økonomi, politik, journalistik, handel, markedsføring eller inden for administrative områder.

Kort om studieretningen

Du vil komme til at beskæftige dig med:

  • sociologi
  • indenrigspolitik, partier og ideologier
  • demokrati
  • matematiske modeller og økonomiske politikker
  • vækst, planlægning og bæredygtig udvikling
  • international politik samt handel og konkurrenceevne.
Studieretninger med samfundsfag
Fællesskab

Vi er glade for at hjælpe vores elever med at blive endnu dygtigere. Det gør vi også med sociale aktiviteter, hvor gymnasiet danner rammen om hyggelige stunder, hvor du kan få venner på tværs af klasser og årgange. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med at udvikle dig både personligt og fagligt på Hasseris Gymnasium.