En god start

Vi sørger for, at du får en god start på din nye tilværelse som gymnasieelev. Derfor har vi afsat den første uge til et særligt introduktionsforløb, som har fokus på både det sociale og det faglige.

Første skoledag

På den første skoledag møder du dine tutorer (tre særligt udvalgte elever fra 2.g) og din klasses introlærer. Tutorerne tager sig af forskellige sociale aktiviteter, der bidrager til, at du og dine nye klassekammerater allerede efter den første skoledag kender hinanden. Introlæreren sørger for nogle af de mere praktiske ting den dag. 

Introuge

Faktisk er der “introduktion” på skemaet hele den første uge. Det betyder, at du her møder nogle af dine nye lærere og får en kort præsentation af hovedparten af de fag, du skal have i grundforløbet. 

Klassens gymnasievejleder kommer på besøg og orienterer om vejledning i gymnasiet. I synger i kor og bliver rystet sammen.

Introugen afsluttes med, at alle 1.g-elever, tutorer, introlærere, gymnasievejledere tager på den traditionelle fællestur for hele årgangen til Livø, hvor den nye årgang bliver rystet sammen gennem en række aktiviteter.

Formål

Introugen er med til at give dig og dine klassekammerater nogle af de forudsætninger, der skal til for, at I tør være nysgerrige og kreative samt blive fagligt dygtigere. Den sociale del af introduktionen kulminerer med årets første skolefest, som kun er for 1.g’erne og jeres tutorer. 

Efter introugen træder det normale skema i funktion, og du møder de fag og faglærere, du skal have i det grundforløb, som kendetegner din dagligdag i de næste tre måneder, hvorefter studieretningsforløbet går i gang. 

Tutorer

”Alle er spændte, når de starter på gymnasielivet. Derfor står vi klar, når du møder første skoledag. Vores opgave er at bryde isen, så du hurtigt lærer din nye klasse at kende.” 

Den første tid som 1.g’er kan føles overvældende, da alt er nyt. Derfor sætter vi tutorer en ære i, at du får en tryg og vellykket start på livet som gymnasieelev. Vi arbejder for skabe trygge rammer, hvor der er plads til alle. Derfor er det vigtigt, at vi får opbygget et stærkt fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden.

Starten på gymnasietiden er fuld af muligheder. Vi, som tutorer, ønsker at hjælpe den nye årgang med at bygge et nyt, sundt og stærkt fundament, når årgangen bevæger sig ud på den udfordrende og spændende rejse gennem gymnasiet. Det er en rejse som mange forhåbentlig vil kigge tilbage på og huske som nogle rigtig gode og sjove år i livet. Samtidig sætter vi også meget fokus på muligheden for at træde ud af specifikke roller – hvis man ikke ønsker at være den stille pige eller tilbageholdende dreng, som ikke tør at række hånden op i timerne, så er der altid nye roller at træde ind i. Derfor vil vi skabe et grundlag, hvor der altid vil være mulighed for forandring og at bryde egne grænser.

Vi giver gode studievaner videre

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er en stor omvæltning for mange, og vi tutorer kan godt huske, hvordan det var. Afleveringer og lektier fylder en del mere end i folkeskolen, og derfor er det en nødvendighed at kunne strukturere og prioritere sin tid. For selvom skolearbejdet kræver meget, er det dog vigtigt at finde tiden til at være ung. I denne sammenhæng fungerer vi tutorer som sparringspartnere, hvor råd og hjælp altid kan søges.

Introforløbet på Hasseris Gymnasium handler om at få skabt nye venskaber og give alle en god start på gymnasietiden. Grundlaget for de nyskabte relationer og sammenholdet dannes blandt andet på baggrund af en sjov 1.g-fest og en hyggelig introuge.