Vejledning

Igennem din tid på Hasseris Gymnasium vil du regelmæssigt møde vores gymnasievejledere Per, Karen og Søren, når de er på besøg i din klasse, eller måske får du brug for en snak. Vi har også en gymnasiepsykolog i huset, hvis noget trykker. Du møder også vores læsevejledere Anne og Regina og matematikvejleder Mette, der både screener og laver målrettede kurser. Du vil helt sikkert have spørgsmål til din videre uddannelse efter gymnasiet, og det tager Jannie fra Studievalg sig af. Vi har lavet en grundig beskrivelse af vores gode vejledningstilbud her.

Læsevejledning

Hasseris Gymnasium har en aktiv læsevejledning, som møder alle skolens elever. I starten af skoleåret bliver alle 1.g-elever screenet for læse- og stavevanskeligheder, så vi har mulighed for at støtte op om den enkelte. Desuden gennemgår alle et læsekursus, hvor der sættes fokus på struktureret lektielæsning. Her arbejder vi med at styrke læsehastighed og læsemetoder, så alle kan blive bedre og mere koncentrerede læsere.

Herudover hjælper læsevejlederne enkeltelever, der har brug for at træne fx læsehastighed og læseforståelse i de enkelte fag. Tosprogede elever kan også modtage målrettet læsetræning. Derudover består en stor del af læsevejledningens daglige arbejde i at undervise og støtte skolens ordblinde elever. Har man som ny elev læsevanskeligheder, vil vi opfordre til, at man noterer det i sin uddannelsesplan.

Hasseris Gymnasiums læsevejledere er Anne Mygind og Regina Ulf Christensen.

Dine læsevejledere

Anne Mygind

Lærer, IB teacher, Læsevejleder
Dansk


am@hasseris-gym.dk

Regina Ulf Christensen

Læsevejleder/Reading Counsellor, Lærer
Dansk, Religion


ru@hasseris-gym.dk

Gymnasievejledningen

Søren Kollerup, Per Mejlholm og Karen Juul Randbøll er gymnasievejledere på Hasseris Gymnasium. Ud over at være faglærere har vi uddannet os til gymnasievejledere. Hver klasse har sin egen gymnasievejleder, som har et særligt ansvar for netop den klasse, men derudover kan I frit gå til os alle tre. Vi har tavshedspligt. Gymnasievejlederen kan bruges til hjælp i spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig art. Vores arbejde er delt i to: den kollektive vejledning, som foregår i stamklassen, og den individuelle vejledning, som foregår på vores kontor. Hovedformålet er at hjælpe hver elev til at gennemføre gymnasiet på en måde, som er tilfredsstillende for den enkelte.

Du vil møde os i den allerførste tid i 1.g, hvor vi arrangerer det introforløb, der skal sikre, at du falder godt til på gymnasiet. Derudover afholder vi samtaler med alle 1.g-elever i forbindelse med det endelige valg af studieretning, som skal finde sted mod afslutningen af grundforløbet. Samtidigt vil vi høre, om I er faldet til, og om der er noget, vi kan hjælpe jer med. Det er en god måde at lære hinanden at kende, hvilket er et godt udgangspunkt for den videre vejledning.

En vigtig del af den individuelle vejledning er samtaler, der drejer sig om, hvordan du trives i gymnasiet, og hvordan du bedst planlægger og prioriterer din tid som gymnasieelev i forbindelse med lektielæsning, fritidsaktiviteter og erhvervsarbejde.

Vi afholder hvert år et eksamenskursus (primært for 2.- og 3.g’ere) og kurset ”bryd lydmuren” for de elever, der har svært ved at markere i timerne (primært for 1.- og 2.g’ere). Du, og i øvrigt dine forældre, er altid velkomne med alle typer problemer – både studiemæssige og personlige. Vi er trænede samtalepartnere, og vi ved, hvordan vi kan sende jer videre i systemet, hvis I skulle få brug for det.

Gymnasievejlederne har faste træffetider og kan kontaktes gennem skolens kontor på tlf. 96 32 71 10 eller via email: Søren (soe@hasseris-gym.dk), Karen (kr@hasseris-gym.dk og Per (pm@hasseris-gym.dk). 

Dine gymnasievejledere

Søren Kollerup

Gymnasievejleder, Lærer
Musik

27324420
soe@hasseris-gym.dk

Karen Juul Randbøll

Gymnasievejleder, Lærer
Historie, Samfundsfag

25339051
kr@hasseris-gym.dk

Per Mejlholm

Gymnasievejleder, Lærer
Fysik, Matematik

30681109
pm@hasseris-gym.dk

Gymnasiepsykolog

Hasseris Gymnasium har også psykolog Frederik Tophøj tilknyttet, hvor gymnasievejledningen står for at formidle kontakten.

 

Studievalg Nordjylland

Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet. Det har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark. I løbet af din tid på Hasseris Gymnasium kommer din lokale studievalgsvejleder, Jannie Rosendal Brunø, på besøg flere gange for at fortælle om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse, om erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv. Hvis du er IB’er, hedder din studievalgsvejleder Line Madsen Skorstensgaard, og hun vil fortælle om netop dine muligheder for videregående uddannelse. Når studievalgsvejlederne ikke er ude på skoler, er de at finde i vejledningscenteret i Slotsgade i Aalborg.

Du kan få et overblik over mulighederne for videregående uddannelse efter studentereksamen via “adgangskortet,” som er en del af Studievalgs uddannelsesguide. Du finder adgangskortet her.