Bibliotek

Gymnasiets bibliotekar hedder Mette Nielsen og er altid klar til at rådgive om bøger, artikler og andre materialer.

Få hjælp til litteratursøgning

Allerede i grundforløbet møder du som ny elev Mette i forbindelse med en generel introduktion til skolens IT-platform og bibliotek.

Dog er det især i og omkring arbejdet med de større skriftlige afleveringer DHO, SRO og SRP, at du kan få brug for en hjælpende hånd. Derudover er du altid velkommen til at søge inspiration og materiale hos Mette i forbindelse med de daglige opgaver. Hvis du arbejder hjemmefra, kan Mette i bibliotekets åbningstid kontaktes på tlf. 96327123.

Selv om Mette altid er venlig og imødekommende, kan hun godt blive lidt skrap, hvis hun ser en elev tage sin frokost med ind på biblioteket. Så husk: Madvarer skal nydes i oasen, INDEN du kommer op på biblioteket! 

Bibliotekets samlinger

Skolens bibliotek består af to samlinger. Først og fremmest er der en udlånssamling til hjemlån, bøger der gerne må lånes med hjem (lånetid 1 måned). Derudover er der en stor håndbogssamling til brug på stedet, disse bøger må ikke fjernes fra biblioteket, men er kun beregnet til opslag og kopiering.

Bibliotekets materialer er beregnet til støtte for undervisningen. Der findes supplerende materialer til de fleste fag. Du er velkommen til at bruge biblioteket i såvel det daglige arbejde som til opgaveskrivning. Desuden kan du på biblioteket få hjælp til:

 • at finde konkrete titler på bøger eller tidsskrifter
 • litteratursøgning efter bestemte emner
 • udarbejdelse af litteraturlister
 • søgning i databaser
 • bestilling eller reservering af bøger, vi ikke selv har.

Bogsøgning

Artikler og databaser

 • SkoDa: SkoDa giver adgang til en række af professionelle databaser og leksika. Brugernavn og kode udleveres  på biblioteket.

Artikelbaser

 • Infomedia. Artikler fra bl.a. otte af de store danske aviser. Artikler fra 1996 og frem til nu
 • Gale SRC Gold. Engelsksproget base med artikler om litteratur, historie og mange andre fag
 • Faktalink. Længere artikler om aktuelle eller klassiske emner. Ideel til opgaveskrivning
 • ForfatterWeb. Forfatterleksikon med introduktion til udvalgte forfattere
 • Britannica Online. Et af verdens største leksikon. Mere end 118.000 opdaterede artikler. På engelsk
 • Litteraturtolkninger. Henvisninger til analyser og tolkninger af især nordiske romaner, noveller og digte. Dog også henvisninger til en del kendte udenlandske
 • Galebaserne: Her finder du følgende databaser: Biography in Context, World History in Context, Gale Literary Sources, Literature Criticism Online og Comtemporary Authors Online
  Adgangskoden udleveres på biblioteket.

Åbningstider

Mandag: 8.00-15.00

Tirsdag: 8.00-15.00

Onsdag: 8.00-15.00

Torsdag: 8.00-15.00

Fredag: 8.00-14.00

Bibliotekets servicedeklaration

Servicedeklaration fra biblioteket kan findes her