Globalisering

Fremtidens studenter skal kunne navigere i en globaliseret verden. Dette fylder selvfølgelig i den daglige undervisning, men igennem de tre år på gymnasiet får eleverne tilbud om at komme ud og møde verden i form af sprogrejser, studieture og ikke mindst vores særlige rejseprofiler ”Global Science,” ”Global Politics” og ”European Language and Culture.”

Studieture generelt

For alle 1.g-elever tilbyder vi i slutningen af skoleåret sprogrejser med fokus på elevernes 2. fremmedsprog, nemlig fransk, tysk og spansk. Derudover har gymnasiet igennem mange år haft en samarbejdsaftale med et tysk gymnasium i Lüchow, hvor en gruppe elever hvert år er på udveksling i en uge, og efterfølgende besøger tyske elever Hasseris Gymnasium. I foråret i 2.g og i IB1 tager hele årgangen på studietur, hvor eleverne sammen med deres klasser spredes udover hele Europa.

Studieturen har i rigtigt mange år været en hjørnesten i det danske gymnasium, og på Hasseris Gymnasium er det ingen undtagelse.

Der følger to af gymnasiets lærere med hver klasse, som i samarbejde med klassen planlægger ugens faglige program. Studieturene har selvfølgelig også en social funktion, hvor eleverne sammen udforsker en fremmed kultur. Endelig er der tradition for,at mange klasser tager til København i 3.g, såvel som 3.g Tysk A-holdet tager til Berlin i starten af foråret.

Rejseprofiler

Gymnasiet tilbyder i år også fire studieretninger, hvor eleverne kan tilvælge en særlig rejseprofil, som toner studieretningen.

Global Science

Studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B tilbydes også med en særlig vinkling på science og globalisering, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis Europa, USA og Kina. Her kombineres de naturvidenskabelige fag derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangerer vi en faglig rejse i Europa. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere til Washington D.C, og endeligt er der i 3.g arrangeret et udvekslingsforløb med en skole i Quzhou, Kina. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 29.000 kroner pr elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du i første omgang kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Science.”

Global Politics

Studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A udbydes også med en særlig rejseprofil med fokus på global politik, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis København, EU og Kina. Her kombineres studieretningens teori derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangeres en studietur til København med fokus på politik og økonomi i Danmark. I 2.g vendes blikket mod politik og økonomi i EU, hvor der arrangeres en studietur til EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til Kina med fokus på international politik og økonomi.

Fælles for de tre studierejser er, at du kommer til at opleve nationale såvel som internationale politiske processer på tæt hold, hvilket giver dig et indgående indblik i, hvordan politiske forandringer opstår. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 19.000 kroner pr elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du kryds ved Samfundsfag A – Engelsk A, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Politics.”

European Language and Culture

Denne studieretning udbydes også med en særlig rejseprofil med fokus på sprog og kultur, hvori der indgår øget rejseaktivitet med fokus på studieretningens sprogfag. På den måde kombineres studieretningens sprogtræning med virkelige kulturmøder i Europa.

I 1.g arrangeres sprogskoleophold i henholdsvis Tyskland eller Frankrig. I 2.g går turen mod Spanien for at bruge sprog og kulturforståelse i praksis. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til det engelsktalende sprogområde. Fælles for de tre studierejser er, at du på tæt hold kommer til at opleve europæisk kultur og sprog. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 19.000 kroner pr elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du kryds ved Spansk A + Engelsk A + Tysk eller Fransk fortsættersprog B, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “European Language and Culture.”

Art & Music

I skoleåret 2021-2022 forventer vi at kunne udbyde en særlig rejsepakke til elever på skolens musikstudieretninger (Musik A – Engelsk A / Musik A – Matematik A). I hvert af de tre gymnasieår vil der blive gennemført en faglig studierejse.

I 1.g vil der foregå udvekslingsbesøg på Hartvig Nissen gymnasiet i Oslo. Gymnasiet er kendt som den skole, hvor TV-serien SKAM foregik og blev indspillet. Siden 2016 har lærere fra Hasseris Gymnasium indgået i et fælles-nordisk samarbejde med lærere fra Hartvig Nissen, og dette har udmøntet sig i, at elever fra de to skoler nu også har fået mulighed for at besøge hinanden og arbejde sammen om sprog, kunst, musik og litteratur.

I 2.g planlægges en studierejse til Wien, hvor perioden 1750-1900 vil være særligt i fokus. Ikke alene inden for musikken sker der en rivende udvikling i denne tid. Også inden for eksempelvis kunst og arkitektur er Wien som centrum for det store Habsburgrige hele Europas kulturelle omdrejningspunkt. Musik, kunst og arkitektur bliver således fokusområdet på denne rejse, hvor der bl.a. vil være besøg i den verdensberømte Wiener Staatsoper.

Endelig i 3.g arrangeres en musicaltur til London, hvor der tillige vil være besøg på Royal College of Music, London Musical Museum og mange andre spændende steder.

Forventet pris for rejsepakken vil være 11.000 kr., som dækker rejse, ophold m/ morgenmad og fagligt program.