Studieretninger

På denne side har du mulighed for at danne dig et overblik over studieretningerne på Hasseris Gymnasium.

Ved at klikke på kasserne herunder, kan du læse mere om de forskellige studieretninger der udbydes i skoleåret 2024-2025. Under hvert af emneområderne finder du de fag, der hører til de forskellige studieretninger.

Du kan endvidere finde en detaljeret oversigt over fagsammensætningen i studieretningerne her.

Science

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der interesserer dig for at forstå naturen og gerne vil kunne forklare, hvad der kendetegner den fysiske verden, vi lever i. Alt efter dit valg af studieretning vil du få et felt af fag, der alle anskuer naturen med forskellige briller som fx fysikkens love, matematikkens systemer, biologiens tilgang til dyr, planter og mennesker eller kemiens indblik i grundstoffernes sammensætning. Til sammen vil dette felt tegne logiske forklaringer på den verden, vi er en del af.

Med andre ord har alle de naturvidenskabelige studieretninger en eksperimenterende tilgang til verden, som bygger på observationer af fænomener i naturen.

Klik ind på vores naturvidensskabelige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Samfundsfag

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for politik, international politik, økonomi og sociologi. Du vil få et detaljeret indblik i de danske partier, og de ideologier, der ligger bag dem, og det vil give dig kompetencer til at analysere og vurdere, hvorfor de enkelte partier handler, som de gør. Med andre ord tager studieretningerne udgangspunkt i det danske demokrati, men ser samtidigt ud mod den internationale politiske scene i arenaer som fx EU og FN. Desuden beskæftiger studieretningerne sig også med, hvad det er for tendenser, normer og udfordringer, der præger vores senmoderne samfund.

De samfundsfaglige studieretninger tager alle udgangspunkt i de strukturer, der kendetegner det samfund, vi lever i. Det vil sige, at vi analyserer på samfundets normer og regler for at komme med forklaringer på, hvordan det påvirker mennesket, og ikke mindst hvordan mennesket kan påvirke samfundet.

Klik ind på vores samfundsfaglige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Musik

De musiske studieretninger er for dig, der vil fordybe dig i musik i forhold til et praktisk såvel som teoretisk perspektiv.

Det er vigtigt, at du brænder for musik, men det er ikke nødvendigt, at du kan spille på et instrument. Du vil imidlertid lære at indgå i musiske arrangementer, bands og kor, og du vil lære den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne forklare, hvorfor vellykket musik kan vække de store følelser i dem, der lytter.

I vores musiske studieretninger undersøger du derfor, hvordan de teoretiske og de praktiske aspekter af musikken kan spille sammen i at danne stærke musiske oplevelser.

Klik ind på vores musiske studieretninger her,  hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Sprog

De sproglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for kommunikation, kultur og samfundsforhold. Du vil lære at mestre en række forskellige sprog i tale og i skrift, og på den måde vil du få kompetencer til at kunne kommunikere på tværs af mennesker, sprog og landegrænser. Sprog er imidlertid også mere end det, da det også er en nødvendighed at kende til den politiske og kulturelle sammenhæng, som de forskellige sprog skal forstås i sammenhæng med. Hvad præger den politiske debat i fx USA, og hvordan fremstiller amerikanerne sig selv i sociale medier, romaner, digte, film, TV-serier og taler?

De sproglige studieretninger tager alle udgangspunkt i et humanistisk verdenssyn, hvilket vil sige, at vi sætter mennesket i centrum. I forhold til de sproglige studieretninger er vores fokus, hvordan mennesker og kulturer kommunikerer om sig selv og med hinanden.

Klik ind på vores sproglige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.