Samfundsfag A + Engelsk A

Vi lever i en globaliseret verden, hvor behovet for politisk viden er relevant som aldrig før, og evnen til at kommunikere på tværs af grænser er en nødvendighed.

Studieretningens indhold

I Samfundsfag A lærer du at forstå det samfund, du er en del af, da du vil komme til at arbejde med national politik i et internationalt perspektiv. Omdrejningspunktet er det danske demokrati og herunder de forskellige partiers ideologier og historie. Her følger vi de forskellige partier i medgang og modgang i det moderne mediebillede. Danmark er imidlertid også afhængig af verden omkring os, da vores medlemskab af EU og det internationale samfund generelt påvirker både vores lovgivning og vores økonomi. Vi zoomer også ind på individet, da vi undersøger de udfordringer, som det moderne og kulturelt frisatte menneske står overfor.

Alt dette understreger også vigtigheden af at kunne kommunikere på tværs af grænser, og derfor er der i denne studieretning særligt fokus på de engelsksprogede dele af verden. Du lærer at begå dig på et frit og flydende engelsk sprog, ligesom du lærer om historie, kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande med særligt fokus på Storbritannien og USA. Du lærer at forstå engelsksprogede kulturer indefra gennem arbejdet med litteratur, sprog og medier.

Fremtidsmuligheder

De samfundsfaglige studieretninger er relevante for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for jura, økonomi, politik, journalistik eller inden for administrative områder.

Global Politics

Denne studieretning udbydes også med en særlig rejseprofil med fokus på global politik, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis København, EU og Kina. Her kombineres studieretningens teori derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangeres en studietur til København med fokus på politik og økonomi i Danmark. I 2.g vendes blikket mod politik og økonomi i EU, hvor der arrangeres en studietur til EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til Kina med fokus på international politik og økonomi.

Fælles for de tre studierejser er, at du kommer til at opleve nationale såvel som internationale politiske processer på tæt hold, hvilket giver dig et indgående indblik i, hvordan politiske forandringer opstår. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 19.000 kroner pr. elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du kryds ved Samfundsfag A + Engelsk A, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Politics.”

Kort om studieretningen

Du vil komme til at beskæftige dig med:

  • massemediernes betydning
  • sprog, kultur og kommunikation
  • aktuelle danske og internationale forhold
  • international økonomi
  • menneskets levevilkår under forskellige kultur- og samfundsforhold
  • meningsmålinger.

Studieretninger med samfundsfag
Fællesskab

Vi er glade for at hjælpe vores elever med at blive endnu dygtigere. Det gør vi også med sociale aktiviteter, hvor gymnasiet danner rammen om hyggelige stunder, hvor du kan få venner på tværs af klasser og årgange. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med at udvikle dig både personligt og fagligt på Hasseris Gymnasium.