Studie- og ordensregler

Her finder du gymnasiets studie- og ordensregler, anti-mobbestrategi og fastholdelsesstrategi. Kort sagt finder du her en samling af regler og strategier i forhold til rammer og regler for elevernes opførsel og trivsel.

Studie- og ordenregler

Gymnasiets studie- og ordensregler beskriver de regler og rammer, der er gældende for gymnasiets elever.

Anti-mobbetrategi

Som det også fremgår af studie- og ordensreglerne, så tolererer vi selvfølgelig ikke mobning på vores skole.

Fastholdelses-strategi

Et gymnasium er sat i verden for at lave studenter, og derfor er det utroligt vigtigt for os, at så mange af vores elever som muligt gennemfører vores uddannelsesforløb og ikke falder fra før tid. Vores fastholdelsesstrategi beskriver derfor, hvordan vi tager hånd om frafaldstruede elever og ikke mindst, hvilke vejledningsinstanser gymnasiet stiller til rådighed.