Værdigrundlag

Hasseris Gymnasium er en udviklingsorienteret skole, hvor kerneværdierne i den dynamiske forandringsproces er:

Ansvarlighed

Vi lægger vægt på:

 • at eleverne engagerer sig i skolens liv og drager omsorg for sig selv og for andre.
 • at eleverne forpligter sig i forhold til de krav som undervisningen stiller.
 • opbygning af et positivt selvværd og en udvikling af de personlige handlekompetencer.
 • bevidstgørelse om konsekvenser af livsstil og levevis.

Udsyn

Vi lægger vægt på:

 • at eleverne forholder sig åbent og analyserende i forhold til det omgivende samfund.
 • at eleverne i forbindelse med undervisningen gør sig overvejelser om bæredygtig udvikling såvel lokalt som globalt.
 • at skolen til stadighed er modtagelig for impulser udefra.
 • at eleverne får blik for fremtiden med de muligheder og udfordringer, den indebærer.

Fællesskab

Vi lægger vægt på:

 • et demokratisk og åbent miljø med mulighed for indflydelse og medbestemmelse.
 • at der er plads til alle, der har lyst og evner til at tage en studentereksamen eller IB-eksamen.
 • at vise hensyn til hinanden og respektere hinandens forskelligheder.
 • at være en skole, der værdsætter godt humør.

Kreativitet

Vi lægger vægt på:

 • at fremme faglig nysgerrighed og kreativ læring i alle skolens fag.
 • at være en levende skole med spændende aktiviteter i og uden for skoletiden.
 • at eleverne bliver inspireret til nytænkning.
 • at give eleverne lyst til at lære gennem en motiverende undervisning, der flytter grænser både fagligt og personligt.

Faglighed

Vi lægger vægt på:

 • at den alment dannende og studieforberedende undervisning foregår på et højt fagligt niveau.
 • at eleverne til stadighed bliver udfordret til at øge deres kundskaber og viden individuelt og i fællesskab.
 • at naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske vidensfelter har lige stor berettigelse og betydning.
 • at eleverne får grundlæggende kompetencer i de enkelte fag og forstår samspillet mellem fagene.