Forside   |   STX   |   Studieretninger   |  

Science

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der interesserer dig for at forstå naturen og gerne vil kunne forklare, hvad der kendetegner den fysiske verden, vi lever i. Alt efter dit valg af studieretning vil du få et felt af fag, der alle anskuer naturen med forskellige briller som fx fysikkens love, matematikkens systemer, biologiens tilgang til dyr, planter og mennesker eller kemiens indblik i grundstoffernes sammensætning. Til sammen vil dette felt tegne logiske forklaringer på den verden, vi er en del af.

Med andre ord har alle de naturvidenskabelige studieretninger en eksperimenterende tilgang til verden, som bygger på observationer af fænomener i naturen.

 

Studieretninger med science

Med andre ord har alle de naturvidenskabelige studieretninger en eksperimenterende tilgang til verden, som bygger på observationer af fænomener i naturen.

Klik ind på vores naturvidensskabelige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

 

 

 

 

 

Mød vores science-studieretninger