Fester

Festerne på Hasseris Gymnasium danner rammerne for en sjov og festlig aften, hvor eleverne hygger sig i hinandens selskab. Vi har et velfungerende festudvalg, der tager sig af alt det praktiske. Der er selvfølgelig også altid lærere til stede, som sammen med professionelle vagter hjælper til i løbet af aftenen. Der knytter sig selvfølgelig mange traditioner til vores fester, som er spredt over skoleåret.

1.g-fest

Festen er kun for den nye årgang og deres tutorer og finder sted i slutningen af august.

Høstfest

Dette er årets første fest for alle elever og den foregår som altid i starten af september måned.

Fødselsdagsfest

Her fejrer vi selvfølgelig gymnasiets fødselsdag. Alle vores gamle elever er også mere end velkomne, og rigtigt mange bruger den som gensynsfest for deres gamle klasse eller slæng. Festen ligger altid i starten af november.

Nytårskur

Årets første fest, og den afholdes midt i januar måned, når vi er tilbage efter en velfortjent juleferie.

Fastelavnsfest

Temaet giver sig selv, og den finder altid sted omkring 1. marts.

Gallafest

Denne fest er kun for 3.g’erne og deres forældre. Og starter med fælles festmiddag på gymnasiet for årgangen og deres familier inden den traditionsrige Les lanciers i festsalen. Efter dansen tager familierne hjem, og festen starter for alvor!

3.g-afslutningsfest

Er også kun for 3.g’erne, og den finder altid sted aftenen før offentliggørelsen af eksamensplanen. Festen er derfor altid et brag af et startskud på de kommende eksaminer, der starter et par dage efter.