Ledelse og bestyrelse

Driften af organisationen Hasseris Gymnasium & IB World School varetages af gymnasiets ledelse og dets bestyrelse. Herunder er gymnasiets samarbejdsudvalg, pædagogisk udvalg, elevaktivitetsudvalg og IT-didaktikudvalg. Her finder du en oversigt over gymnasiets ledelse og bestyrelse. Du kan også finde skolens vedtægter, bestyrelsesreferater mv.

Ledelse

Ole Droob

Rektor
Historie, Samfundsfag

96327111 / 29456179
od@hasseris-gym.dk

Lars Korslund Nielsen

Vicerektor
Historie, Tysk

96327114 / 23303409
ln@hasseris-gym.dk

Ivan Ioujakov

Uddannelsesleder/Deputy Head of IB Department
Historie, Engelsk

22710132
ii@hasseris-gym.dk

Jesper Holmbach

Uddannelsesleder
Dansk, Engelsk

96327117
ho@hasseris-gym.dk

Karin Mølgaard Skals

Head of IB Department, Uddannelsesleder
Engelsk

96327110
ks@hasseris-gym.dk

Per Flohr

Uddannelsesleder
Samfundsfag, Idræt

51924099 / 96327127
pf@hasseris-gym.dk

Ronni Sejrsen Hansen

Uddannelsesleder
Matematik, Fysik

96327116 / 22995221
rs@hasseris-gym.dk

Bestyrelse

 • Mogens Rysholt Poulsen, udpeget af Aalborg Universitet (formand)
 • Poul Højmose Kristensen, udpeget af UCN.
 • René Arnold Knudsen, udpeget af lokale folkeskoler
 • Mette Jørgensen, udpeget af lokale privatskoler
 • Heidi Holler, udpeget af Aalborg Byråd
 • Svend Erik Pedersen, udpeget af Erhverv Norddanmark
 • Ann Bruun Birk, udpeget ved selvsupplering
 • Lisbeth Vejlin, medarbejderrepræsentant
 • Søren Stiller Kjærgaard, medarbejderrepræsentant
 • Marius Juul Svelle (3.b), elevrepræsentant
 • Iben Aagaard Hagemann (3d), elevrepræsentant

Sekretariatsfunktion i forhold til bestyrelsen

 • Ole Droob, rektor (sekretær)
 • Lars Korslund Nielsen, vicerektor (referent)

Bestyrelsesre-ferater

Vedtægten for Hasseris Gymnasium