Matematik A + Fysik B + Kemi B

Grundlaget for studieretningen er relationer og samspil mellem matematik og de naturvidenskabelige fag. Din nysgerrighed og kreativitet stimuleres via eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener. Vi beskæftiger os med alt fra stofs mindste byggesten til universets største strukturer.

Studieretningens indhold

Grundlaget for studieretningen er relationer og samspil mellem matematik og de naturvidenskabelige fag. Din nysgerrighed og kreativitet stimuleres via eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener. Vi beskæftiger os med alt fra stofs mindste byggesten til universets største strukturer.

Undervisningen i studieretningsfagene har en nysgerrig og undersøgende karakter. Hvordan undersøger vi, om bestrålet mad er sundhedsskadeligt? Er kernekraft en alternativ energikilde? Hvad er egentlig forskellen mellem en dvd- og en Blu-ray-disc? Kan musik og lyd beskrives med fysiske og matematiske modeller? Hvordan bestemmer man energiindholdet af et batteri, og hvor langt en elbil kan køre?

Gennem gymnasietiden vil studieretningsfagene samarbejde om for eksempel matematisk modellering og repræsentation af absorptionen i en farvet læskedrik, eller hvilke strukturegenskaber er ansvarlige for farvedannelse i atomer og organiske molekyler. Det kan også være en numerisk løsning gennem forskellige matematiske metoder, fx ved planetbevægelser i Solsystemet eller ved forskellige kemiske reaktioner.

Interesserer du dig for en studieretning med matematik, fysik og kemi, skal du overveje, på hvilket niveau, du ønsker, fysik skal indgå i din uddannelse.

Fremtidsmuligheder

Disse naturfaglige studieretninger er relevante for dig, der ønsker en videregående uddannelse inden for de naturvidenskabelige fag, ingeniørfagene, økonomi og inden for sundhedsuddannelserne.

Global Science

Studieretningen Matematik A + Fysik B + Kemi B tilbydes også med en særlig vinkling på science og globalisering, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis Europa, USA og Kina. Her kombineres de naturvidenskabelige fag derfor med internationalisering i praksis. I 1.g arrangerer vi en faglig rejse i Europa. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere til Washington D.C., og endeligt er der i 3.g arrangeret et udvekslingsforløb med en skole i Quzhou, Kina. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 29.000 kroner pr. elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du i første omgang kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Science.”

Kort om studieretningen

Du vil komme til at beskæftige dig med:

  • at udføre eksperimenter
  • at forstå naturen og naturvidenskabelige opdagelser
  • at forstå naturvidenskabens betydning for samfundsudviklingen
  • at anvende moderne teknologi
  • at opbygge matematiske modeller
  • at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige emner.
Science-studieretninger
Fællesskab

Vi er glade for at hjælpe vores elever med at blive endnu dygtigere. Det gør vi også med sociale aktiviteter, hvor gymnasiet danner rammen om hyggelige stunder, hvor du kan få venner på tværs af klasser og årgange. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med at udvikle dig både personligt og fagligt på Hasseris Gymnasium.