Talent

Hasseris Gymnasium har et tydeligt fokus på talentudvikling.

Vores talentaktiviteter består af en bred vifte af talentaktiviteter, der spreder sig over fagområder og årgange. Aktiviteterne foregår både individuelt, i grupper på tværs af klasser og i nogle tilfælde på klasseniveau.

Talent generelt

Der er mindst tre væsentlige grunde til vores fokus på talentudvikling. Først og fremmest tror vi på, at talent smitter, og på den måde er arbejdet med talentudvikling med til at højne det daglige niveau i de enkelte klasser. Derudover må vi erkende, at nogle af vore talentfulde elever trænger til udfordringer, så deres trivsel og muligheder for at udleve deres potentiale øges. Til slut må det ikke underkendes, at vi som samfund simpelthen ikke har råd til at lade være med at støtte op om de elever, der er begavet med særlige evner, da globaliseringen kræver, at vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau for at klare os i den globale konkurrence. Det arbejde vil Hasseris Gymnasium & IB World School gerne være med til at støtte.

Det er vigtigt at slå fast, at talentudviklingen er et tilbud, der henvender sig til 10-15 % af vores elever, hvilket er en forholdsvis stor del af eleverne. Derfor er motivation og arbejdsindsats også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i skolens forskellige talenttiltag. 

GymTalent

GymTalent har til formål at inspirere og udfordre de absolut dygtigste og mest engagerede folkeskoleelever. På den måde tilbyder GymTalent en unik, talentorienteret brobygning mellem 8 folkeskoler i nærområdet og Hasseris Gymnasium. 

GymTalent er for de fagligt nysgerrige, ambitiøse og dem, der søger nye faglige udfordringer. Talentprogrammet henvender sig til 9. klasse, hvor eleverne tilbydes et særligt tilrettelagt talentforløb inden for enten naturvidenskab, samfundsfag eller humaniora. Man kommer til at arbejde sammen med de dygtigste elever fra 9. klasse på et højt niveau, som man kan bruge både til sine afgangseksamener i 9. klasse, og ikke mindst som forberedelse til det kommende liv som gymnasieelev. På den måde får man både et fagligt boost, og man knytter bånd til både kommende og nuværende elever på Hasseris Gymnasium.

GymTalent 2019 er unik, da forløbet er sat sammen i hele undervisningsdage. Det giver deltagerne tid til at fordybe sig i det faglige såvel som at prøve kræfter med livet som gymnasieelev. Desuden er undervisningens indhold udarbejdet i samarbejde mellem undervisere fra Hasseris Gymnasium og undervisere fra 9. klassetrin fra de 8 medvirkende skoler. Det betyder, at der til forskel fra andre brobygningsprojekter, hvor alene gymnasiet udvælger emner og indhold, sker en tæt koordinering mellem afgivende og modtagende skole. Deltagerne får derfor relevant og målrettet viden, som styrker fagligt og socialt.

De medvirkende grundskoler er: 

 • Frejlev skole
 • Gl. Hasseris Skole
 • Højvangskolen
 • Nibe Skole
 • Sofiendalskolen
 • Stolpedalsskolen
 • Svenstrup Skole
 • Vester Mariendal Skole

Nordjyske Gymnasiers talentakademi

Hasseris Gymnasium er en del af Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, hvor 20 gymnasier i Nordjylland samarbejder om at udvikle og afholde talentaktiviteter, som udfordrer deltagernes nysgerrighed, opfordrer til nytænkning og kvalificerer elevernes fremtidige studievalg. 

Programmet er henvendt til 2.g-elever, som deltager i tre akademi-dage pr. semester, der er opbygget omkring på de enkelte skoler, på tværs af skolerne og i samarbejde med de lokale  videregående uddannelser. Akademiet er struktureret med udgangspunkt i henholdsvis “Sundhed, naturvidenskab og teknik,” “Humaniora og sprog” og “Samfund og business”.

ScienceTalenter Certifikat

Den naturvidenskabelige talentudvikling på Hasseris Gymnasium er certificeret af organisationen ScienceTalenter, der attesterer, at vi har kompetencer og ressourcer til at sikre, at alle talentfulde unge bliver udfordret på et passende højt niveau, og at eleverne inspireres til fremtidig valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab.

Certifikatet forpligter gymnasiet til først og fremmest at deltage i en vifte af talentaktiviteter lokalt og nationalt. Desuden skal gymnasiet have gode faciliteter og ikke mindst have samarbejder med grundskoler, videregående uddannelser og virksomheder med naturvidenskaben i fokus. Desuden er certifikatet også en garanti for et tæt samarbejde med organisationen ScienceTalenter med kursusaktivitet, indbydelser til internationale talentcamps og facilitering af udfordrende og kompetent vejledning i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP). Læs mere om ScienceTalenter her.

Science olympiader og konkurrencer

Hvert år deltager talentelever fra Hasseris Gymnasium i en række naturvidenskabelige fag-olympiader og konkurrencer, hvor udvalgte elever kæmper mod de dygtigste naturvidenskabelige talenter. Vi deltager i Dansk kemiolympiade, biologiolympiaden og ikke mindst EUSO (European Union Science Olympiad), som også DM i Science er en del af. Endeligt deltager gymnasiets talentfulde matematikelever hvert år i Georg Mohr Konkurrencen, som sætter en ære i at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsrad ligger ud over, hvad eleverne møder i den daglige undervisning.Georg Mohr fungerer også som led i udvælgelsen af deltagere til den internationale matematikolympiade.

SamfundsCup

SamfundsCup er en fagligt orienteret innovationskonkurrence, hvor der er mulighed for at arbejde med en selvvalgt udfordring indenfor et overordnet emne, som i år er fremtidens uddannelse. Helt overordnet skal eleverne i SamfundsCup identificere og undersøge en udfordring med inddragelse af samfundsfaglige problemstillinger.

Diplomkursus i international politik

Diplomkurset ”En verden i hastig forandring” er arrangeret af Hasseris Gymnasiums samfundsfagslærere og er for samfundsfaglige talenter på en række af de Nordjyske gymnasier. 

 Diplomkurset henvender sig til elever, der brænder for international politik og/eller som overvejer at skrive SRP indenfor international politik. Udover inspiration til vinkler, der kan arbejdes med i SRP, så får eleverne mulighed for at møde et fagligt højt niveau, der forbereder eleverne til at læse videre. Alle forelæserne på kurset underviser således til dagligt enten på Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) eller på Forsvarsakademiet:

 • Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, og professor ved Center for War Studies, Syddansk Universitet
 • Jonas Gejl Pedersen, Postdoc v. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Rasmus Brun Pedersen, Lektor v. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Nikolaj K. Andersen, Ph.d.-studerende v. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Søren Dosenrode, Jean Monnet professor v. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Kurset er målrettet elever, der har samfundsfag på A- eller B-niveau i 3g og som kan lide at fordybe sig i faget. Fordybelsesaspektet er vigtigt, da kurset er placeret udenfor normal undervisningstid og det faglige indhold i kurset supplerer den normale undervisning i EU og internationale forhold.

HumTalent

HumTalent er et humanistisk talentforløb for gymnasiets egne elever i 1. – 3.g. Talentforløbet er et samarbejde med humaniora på Aalborg Universitet og lokale Poetry slammere, der sammen skaber interne workshops og undervisning. Emnerne varierer fra semester til semester med bla. Kierkegaards filosofi, retorik, senmoderne litteratur, innovation, litterære metoder, kortfilmsproduktion mv.