Forside   |   STX   |   Studieretninger   |   Musik   |  

Musik A + Engelsk A

Studieretningen Musik A + Engelsk A er for dig, som ønsker at udfolde dig gennem musikken og sproget. I studieretningen kommer du til at arbejde med musikken som isoleret fag, men også med musikken i en engelskfaglig og kulturel sammenhæng.

Studieretningens indhold

I faget musik lærer du at bruge sang, musikinstrumenter og musikmedier som redskaber til at udtrykke dig i musikalske sammenhænge. Samtidig vil du opleve glæden og den gensidige forpligtelse, der er ved at spille sammen med andre i fx sammenspil, kor, bandaftener og musicalopsætninger. Sammen med fagets mere teoretiske side opnår du viden om musikfagets sprogbrug og metoder til at beskæftige dig med musik fra vores egen kultur her og nu, men også med musik fra tidligere tider og fra andre kulturer. Gymnasiets nye lydstudie, der er af meget høj kvalitet med klaver/computer-arbejdsstationer, giver mulighed for, at du kan beskæftige dig praktisk med musikken på nye måder i skabende, reproducerende og analyserende sammenhænge – fx som producer ved studieindspilninger, mix/remix af sange og opbygning af kreative lydinstallationer.

Med faget engelsk opnår du en viden og en række færdigheder, der gør dig i stand til at orientere dig og agere i en globaliseret verden. Engelskfaget lægger vægt på sprog, litteratur, samfundsforhold samt forskellige medier, hvori engelsk indgår. Du får på denne måde en almen viden om det engelske sprog, engelsksprogede kulturer og samfundsforhold. Tekstlæsning og analyse står centralt i faget, og det er især herigennem, at de sproglige færdigheder trænes og udvikles med henblik på at gøre sproget mere flydende, præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt.

 

Fremtidsmuligheder

Musikstudieretningen er et stærkt tilbud til dig, der brænder for musikken, og som gerne vil udbygge din musikalske kunnen og viden samtidig med, at du igennem musikken, og de øvrige fag, får kompetencer som kommunikation, ideudvikling, performance og samarbejde.

Kort om studieretningen

Du vil komme til at beskæftige dig med:

  • instrumenter og stemme
  • akkorder og arrangement
  • kultur og sociologi
  • sprog og kommunikation
  • litteratur
  • sociale, politiske og økonomiske forhold.
Studieretninger med musik
Fællesskab

Vi er glade for at hjælpe vores elever med at blive endnu dygtigere. Det gør vi også med sociale aktiviteter, hvor gymnasiet danner rammen om hyggelige stunder, hvor du kan få venner på tværs af klasser og årgange. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med at udvikle dig både personligt og fagligt på Hasseris Gymnasium.