Åbent hus 2024

Vi ses tirsdag d. 16. januar kl. 19.00, når vi åbner dørene op for alle jer, der er nysgerrige på gymnasielivet her på Hasseris Gymnasium & IB World School. Og vi gør det hele igen lørdag d. 20. januar kl. 11.00 – særligt for efterskoleelever.

Vi glæder os til at se dig!

Vi har gjort os umage med at lave et spændende program, og vi glæder os til at fortælle, hvordan vi gør vores elever klogere på verden og ruster dem til at tage den på sig.

Du vil også få rig mulighed for at tale nærmere med os alle sammen, hvor du vil kunne høre mere om alt fra studieretninger til studieture, og selvfølgelig giver vi dig også en rundvisning.

Vælg mellem 326 videregående uddannelser med STX

#gymlife

Vi har sat os for at vise dig alt det, der kendetegner gymnasielivet på Hasseris.

Gymnasiet er en dannelsesrejse, hvor du bliver klædt fagligt på til fremtiden. Gymnasiet er også en dannelsesrejse i forhold til fællesskabet, da vi lærer sammen og og har det sjovt imens.

En god start

Vi sørger for, at du får en god start på din nye tilværelse som gymnasieelev. Derfor har vi afsat den første tid til et særligt introduktionsforløb, som har fokus på både det sociale og det faglige.

Mærk HG-ånden

Studieretninger

En STX-uddannelse på Hasseris Gymnasium åbner dørene til den karriere, du går og drømmer om. Læs mere om vores studieretninger, og se vores elever fortælle om netop deres hverdag indenfor enten science, samfund, musik eller sprog.

Science

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der interesserer dig for at forstå naturen og gerne vil kunne forklare, hvad der kendetegner den fysiske verden, vi lever i. Alt efter dit valg af studieretning vil du få et felt af fag, der alle anskuer naturen med forskellige briller som fx fysikkens love, matematikkens systemer, biologiens tilgang til dyr, planter og mennesker eller kemiens indblik i grundstoffernes sammensætning. Til sammen vil dette felt tegne logiske forklaringer på den verden, vi er en del af.

Med andre ord har alle de naturvidenskabelige studieretninger en eksperimenterende tilgang til verden, som bygger på observationer af fænomener i naturen.

Klik ind på vores naturvidensskabelige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Samfund

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for politik, international politik, økonomi og sociologi. Du vil få et detaljeret indblik i de danske partier, og de ideologier, der ligger bag dem, og det vil give dig kompetencer til at analysere og vurdere, hvorfor de enkelte partier handler, som de gør. Med andre ord tager studieretningerne udgangspunkt i det danske demokrati, men ser samtidigt ud mod den internationale politiske scene i arenaer som fx EU og FN. Desuden beskæftiger studieretningerne sig også med, hvad det er for tendenser, normer og udfordringer, der præger vores senmoderne samfund.

De samfundsfaglige studieretninger tager alle udgangspunkt i de strukturer, der kendetegner det samfund, vi lever i. Det vil sige, at vi analyserer på samfundets normer og regler for at komme med forklaringer på, hvordan det påvirker mennesket, og ikke mindst hvordan mennesket kan påvirke samfundet.

Klik ind på vores samfundsfaglige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Musik

De musiske studieretninger er for dig, der vil fordybe dig i musik i forhold til et praktisk såvel som teoretisk perspektiv.

Det er vigtigt, at du brænder for musik, men det er ikke nødvendigt, at du kan spille på et instrument. Du vil imidlertid lære at indgå i musiske arrangementer, bands og kor, og du vil lære den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne forklare, hvorfor vellykket musik kan vække de store følelser i dem, der lytter.

I vores musiske studieretninger undersøger du derfor, hvordan de teoretiske og de praktiske aspekter af musikken kan spille sammen i at danne stærke musiske oplevelser.

Klik ind på vores musiske studieretninger her,  hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Sprog

De sproglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for kommunikation, kultur og samfundsforhold. Du vil lære at mestre en række forskellige sprog i tale og i skrift, og på den måde vil du få kompetencer til at kunne kommunikere på tværs af mennesker, sprog og landegrænser. Sprog er imidlertid også mere end det, da det også er en nødvendighed at kende til den politiske og kulturelle sammenhæng, som de forskellige sprog skal forstås i sammenhæng med. Hvad præger den politiske debat i fx USA, og hvordan fremstiller amerikanerne sig selv i sociale medier, romaner, digte, film, TV-serier og taler?

De sproglige studieretninger tager alle udgangspunkt i et humanistisk verdenssyn, hvilket vil sige, at vi sætter mennesket i centrum. I forhold til de sproglige studieretninger er vores fokus, hvordan mennesker og kulturer kommunikerer om sig selv og med hinanden.

Klik ind på vores sproglige studieretninger her, hvor du kan få uddybet information om de enkelte studieretningers indhold og fagsammensætning. Du kan også se vores engagerede undervisere præsentere fagene i gymnasiet her.

Fællesskab

Vi er glade for at hjælpe vores elever med at blive endnu dygtigere. Det gør vi også med fritidsaktiviteter, hvor gymnasiet danner rammen om hyggelige stunder, hvor du kan få venner på tværs af klasser og årgange. Vi vil nemlig gerne hjælpe dig med at udvikle dig både personligt og fagligt på Hasseris Gymnasium.