Hasseris Gymnasium har et tydeligt fokus på talentudvikling. Det er der mindst tre væsentlige grunde til. Først og fremmest har vi som samfund ikke råd til at lade være, da globaliseringen kræver, at vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau for at klare os i den globale konkurrence. Det arbejde vil Hasseris Gymnasium gerne være med til at støtte. Derudover tror vi på, at talent smitter, og på den måde er arbejdet med talentudvikling med til at højne det daglige niveau i de enkelte klasser. Til slut må det ikke underkendes, at nogle af vore talentfulde elever trænger til udfordringer, så deres trivsel og muligheder for at udleve deres potentiale øges.

Det er vigtigt at slå fast, at talentudviklingen er et tilbud, der henvender sig til 10-15 % af vores elever, hvilket er en forholdsvis stor del af eleverne. Derfor er motivation og arbejdsindsats også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i skolens forskellige talenttiltag.

Talentudviklingen kan foregå på tværs af fag, og derfor er arbejdet opdelt i forhold til fakulteter. I naturvidenskab deltager der hvert år elever i konkurrencer med et naturfagligt sigte, hvor eleverne samtidigt modtager undervisning uden for gymna-siets mure. Konkurrencerne finder sted i både Danmark og i udlandet, hvorfor eleverne både får en faglig og en social oplevelse.

Den naturvidenskabelige talentudvikling er certificeret af organisationen ScienceTalenter, der attesterer, at vi har kompetencer og ressourcer til at sikre, at alle talentfulde unge bliver udfordret på et passende højt niveau, og at eleverne inspireres til fremtidig valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab. Certifikatet forpligter gymnasiet til først og fremmest at deltage i en vifte af talentaktiviteter lokalt og nationalt. Desuden skal gymnasiet have gode faciliteter og ikke mindst have samarbejder med grundskoler, videregående uddannelser og virksomheder mednaturvidenskaben i fokus. Desuden er certifikatet også en garanti for et tæt samarbejde med organisationen ScienceTalenter med kursusaktivitet, indbydelser til internationale talentcamps og facilitering af udfordrende og kompetent vejledning i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP). Læs mere om ScienceTalenter her.