Talentudvikling

Hasseris Gymnasium har et tydeligt fokus på talentudvikling. Det er der mindst tre væsentlige grunde til. Først og fremmest har vi som samfund ikke råd til at lade være, da globaliseringen kræver, at vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau for at klare os i den globale konkurrence. Det arbejde vil Hasseris Gymnasium gerne være med til at støtte. Derudover tror vi på, at talent smitter, og på den måde er arbejdet med talentudvikling med til at højne det daglige niveau i de enkelte klasser. Til slut må det ikke underkendes, at nogle af vore talentfulde elever trænger til udfordringer, så deres trivsel og muligheder for at udleve deres potentiale øges.

Det er vigtigt at slå fast, at talentudviklingen er et tilbud, der henvender sig til 10-15 % af vores elever, hvilket er en forholdsvis stor del af eleverne. Derfor er motivation og arbejdsindsats også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i skolens forskellige talenttiltag.

Talentudviklingen kan foregå på tværs af fag, og derfor er arbejdet opdelt i forhold til fakulteter.

I naturvidenskab deltager der hvert år elever i konkurrencer med et naturfagligt sigte, hvor eleverne samtidigt modtager undervisning uden for gymnasiets mure. Konkurrencerne finder sted i både Danmark og i udlandet, hvorfor eleverne både får en faglig og en social oplevelse. Den naturvidenskabelige talentudvikling er certificeret af organisationen ScienceTalenter, der attesterer, at vi har kompetencer og ressourcer til at sikre, at alle talentfulde unge bliver udfordret på et passende højt niveau, og at eleverne inspireres til fremtidig valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab.

Certifikatet forpligter gymnasiet til først og fremmest at deltage i en vifte af talentaktiviteter lokalt og nationalt. Desuden skal gymnasiet have gode faciliteter og ikke mindst have samarbejder med grundskoler, videregående uddannelser og virksomheder med naturvidenskaben i fokus. Desuden er certifikatet også en garanti for et tæt samarbejde med organisationen ScienceTalenter med kursusaktivitet, indbydelser til internationale talentcamps og facilitering af udfordrende og kompetent vejledning i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP). Læs mere om ScienceTalenter her.

ST_Webbanner_certefikat_300x250

Inden for samfundsvidenskab og de humanistiske fag arbejdes der med ét væsentligt emne hvert semester, hvor det både er eksperter udefra så vel som gymnasiets egne lærere, der underviser. Inden for disse to fakulteter bliver der ligeledes afholdt konkurrencer og workshops rundt om i landet.

Hasseris Gymnasium er tillige med i Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, hvor 2g-elever fra de nordjyske gymnasier deltager i tre akademidage pr. semester, der er opbygget omkring de enkelte skoler, på tværs af skolerne og i samarbejde med de videregående uddannelser. Akademiets formål er at udfordre den enkelte elev på et passende niveau, samt kvalificere den enkeltes valg af videregående uddannelse. Akademiet er struktureret med udgangspunkt i henholdvis Sundhed, naturvidenskab og teknik, Humaniora og sprog og Samfund og business.

I tillæg hertil har Hasseris Gymnasium et formaliseret samarbejde med områdets grundskoler, som gennemgår et særligt tilrettelagt talentprogram.