Studieture/udveksling

Fremtidens studenter skal kunne navigere i en globaliseret verden. Dette fylder selvfølgelig i den daglige undervisning, men igennem de tre år på gymnasiet får eleverne tilbud om at komme ud og møde verden i form af sprogrejser, studieture og ikke mindst vores særlige rejseprofiler ”Global Science,” ”Global Politics” og ”European Language and Culture.”

For alle 1.g-elever tilbyder vi i slutningen af skoleåret sprogrejser med fokus på elevernes 2. fremmedsprog, nemlig fransk, tysk og spansk. Derudover har gymnasiet igennem mange år haft en samarbejdsaftale med et tysk gymnasium i Lüchow, hvor en gruppe elever hvert år er på udveksling i en uge, og efterfølgende besøger tyske elever Hasseris Gymnasium. I foråret i 2.g og i IB1 tager hele årgangen på studietur, hvor eleverne sammen med deres klasser spredes udover hele Europa. Studieturen har i rigtigt mange år været en hjørnesten i det danske gymnasium, og på Hasseris Gymnasium er det ingen undtagelse. Der følger to af gymnasiets lærere med hver klasse, som i samarbejde med klassen planlægger ugens faglige program. Studieturene har selvfølgelig også en social funktion, hvor eleverne sammen udforsker en fremmed kultur. Endelig er der tradition for,at mange klasser tager til København i 3.g, såvel som 3.g Tysk A-holdet tager til Berlin i starten af foråret.

Gymnasiet tilbyder i år også tre studieretninger, hvor eleverne kan tilvælge en særlig rejseprofil, som toner studieretningen. Den første er ”Global Science,” der knytter sig til studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B, hvori der indgår rejseaktivitet til et land i EU, USA og Kina. Den anden er ”Global Politics,” der knytter sig til studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A, hvori der indgår rejseaktivitet til København, EU’s hovedkvarter i Bruxelles og Kina. Den tredje er ”European Language and Culture,” som er obligatorisk, hvis man tilmelder sig studieretningen Engelsk A – Tysk eller Fransk fortsætter A – Latin C. Her indgår der rejseaktivitet til Tyskland eller Frankrig, en destination i Europa, hvor latin har været dominerende, og sluttelig til en destination i det engelsktalende sprogområde. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en øget egenbetaling på rejseprofilerne. Læs mere om dette under de enkelte studieretninger.

Global Science

Danmark har en årelang tradition for at uddanne unge mennesker med en høj faglighed inden for naturvidenskab og med en kreativ og reflekterende tankegang. Hasseris Gymnasium er et af de gymnasier, der er med til at understøtte og udvikle denne tradition.

I de senere år er de naturvidenskabelige elever og studerende desuden blev mødt med forventningen om også at besidde et internationalt mindset, som gør dem kompetente i et globalt samarbejde. Med udgangspunkt i dette krav udbyder Hasseris Gymnasium igen i år en studieretning, der kombinerer de naturvidenskabelige fag med internationalisering i praksis. Linjen Science og Globalisering udbydes på studieretningen Matematik A + Fysik B + Kemi B.

I 1.g arrangerer skolen en faglig rejse i Europa. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere to uger til Louisville, Cincinatti og Portage i USA, hvor eleverne indkvarteres privat og deltager i undervisning sammen med deres værtselever. Endelig er der i 3.g arrangeret et udvekslingsforløb med en skole i Quzhou, Kina.

Fælles for alle tre udvekslingsforløb er, at der vil foregå naturvidenskabeligt samarbejde på tværs mellem de danske elever og deres værter. Det er endvidere intentionen, at alle elever får faget Kinesiske Områdestudier tilkoblet på C-niveau som forberedelse til Kina-udvekslingen. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 25.000 – 28.000 kr. pr. elev.

Ønsker du Global Science-rejseprofilen, sætter du kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Science.”

Global Politics

Studieretningen Samfundsfag A + Engelsk A udbydes også med en særlig vinkling på global politik, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis København, EU og Kina. Her kombineres studieretningens teori derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangeres en studietur til København med fokus på politik og økonomi i Danmark. I 2.g vendes blikket mod politik og økonomi i EU, hvor der arrangeres en studietur til EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til Kina med fokus på international politik og økonomi.

Fælles for de tre studierejser er, at du kommer til at opleve nationale såvel som internationale politiske processer på tæt hold, hvilket giver dig et indgående indblik i, hvordan politiske forandringer opstår. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 15.000 – 18.000 kroner pr elev.

Ønsker du Global Politics-rejseprofilen, sætter du kryds ved Samfundsfag A + Engelsk A, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Politics.”

European Language and Culture

Studieretningen Engelsk A + Tysk F A eller Fransk F A + Latin C har en særlig vinkling på sprog og kultur, hvori der indgår øget rejseaktivitet med fokus på studieretningens sprogfag. På den måde kombineres studieretningens sprogtræning med virkelige kulturmøder i Europa.

I 1.g arrangeres sprogskoleophold i henholdsvis Tyskland eller Frankrig. I 2.g er latin-faget i fokus på studierejsen, og turen går mod en destination i Europa, hvor latin har været dominerende og kulturbærende. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til det engelsktalende sprogområde.

Fælles for de tre studierejser er, at du på tæt hold kommer til at opleve europæisk kultur og sprog. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 15.000 – 18.000 kroner pr elev på denne studieretning.

Ønsker du denne studieretning, sætter du kryds ved Engelsk A + Tysk forts. A eller Fransk forts. A + Latin C, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Læg mærke til, at den øgede rejseaktivitet er obligatorisk i denne studieretning.