Globalisering

Fremtidens studenter skal kunne navigere i en globaliseret verden. Dette fylder selvfølgelig i den daglige undervisning, men igennem de tre år på gymnasiet får eleverne tilbud om at komme ud og møde verden i form af sprogrejser, studieture og ikke mindst vores særlige rejseprofiler ”Global Science,” ”Global Politics” og ”European Language and Culture.”

For alle 1.g-elever tilbyder vi i slutningen af skoleåret sprogrejser med fokus på elevernes 2. fremmedsprog, nemlig fransk, tysk og spansk. Derudover har gymnasiet igennem mange år haft en samarbejdsaftale med et tysk gymnasium i Lüchow, hvor en gruppe elever hvert år er på udveksling i en uge, og efterfølgende besøger tyske elever Hasseris Gymnasium. I foråret i 2.g og i IB1 tager hele årgangen på studietur, hvor eleverne sammen med deres klasser spredes udover hele Europa. Studieturen har i rigtigt mange år været en hjørnesten i det danske gymnasium, og på Hasseris Gymnasium er det ingen undtagelse. Der følger to af gymnasiets lærere med hver klasse, som i samarbejde med klassen planlægger ugens faglige program. Studieturene har selvfølgelig også en social funktion, hvor eleverne sammen udforsker en fremmed kultur. Endelig er der tradition for,at mange klasser tager til København i 3.g, såvel som 3.g Tysk A-holdet tager til Berlin i starten af foråret.

Gymnasiet tilbyder i år også tre studieretninger, hvor eleverne kan tilvælge en særlig rejseprofil, som toner studieretningen.

Global Science

Studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B tilbydes også med en særlig vinkling på science og globalisering, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis Europa, USA og Kina. Her kombineres de naturvidenskabelige fag derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangerer vi en faglig rejse i Europa. I 2.g rejser studieretningens elever og lærere til Washington D.C, og endeligt er der i 3.g arrangeret et udvekslingsforløb med en skole i Quzhou, Kina. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 29.000 kroner pr elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du i første omgang kryds ved Matematik A + Fysik B + Kemi B, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Science.”

Global Politics

Studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A udbydes også med en særlig rejseprofil med fokus på global politik, hvori der indgår rejseaktivitet til henholdsvis København, EU og Kina. Her kombineres studieretningens teori derfor med internationalisering i praksis.

I 1.g arrangeres en studietur til København med fokus på politik og økonomi i Danmark. I 2.g vendes blikket mod politik og økonomi i EU, hvor der arrangeres en studietur til EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Endeligt i 3.g arrangeres der studierejse til Kina med fokus på international politik og økonomi.

Fælles for de tre studierejser er, at du kommer til at opleve nationale såvel som internationale politiske processer på tæt hold, hvilket giver dig et indgående indblik i, hvordan politiske forandringer opstår. På grund af den store rejseaktivitet vil der være en egenbetaling på 19.000 kroner pr elev.

Ønsker du denne rejseprofil, sætter du kryds ved Samfundsfag A – Engelsk A, når du foretager dit valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Herefter får du tilbud om at tilmelde dig den særlige rejseprofil “Global Politics.”