Optagelse

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Optagelse er betinget af en bestået 9. eller 10. klasse samt en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts. I øvrigt henvises der til uddannelsesguiden og at der naturligvis kan rettes henvendelse til Hasseris Gymnasium.

Beskrivelse af optagelsesprøven på HG

Ansøgere, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparate ved den obligatoriske uddannelsesparatheds-vurdering, og som ønsker optagelse på STX, har ret til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af fire delprøver i henholdsvis dansk, engelsk, fysik/kemi og matematik. Prøverne er mundtlige, og hver af delprøverne er af ca. 20 minutters varighed. I prøverne i dansk og engelsk gives der ca. 20 minutters forberedelse. Udover ansøger vil to faglærere fra de respektive fag være til stede. Med udgangspunkt i en evaluering af prøveresultaterne vurderes det hvorvidt ansøgeren er egnet til STX.