Opgaver

Igennem STX-uddannelsens 3 år skal alle elever skrive 3 større skriftlige opgaver, nemlig:

 • Dansk/historieopgaven i 1.g (DHO)
 • Studieretningsopgaven i 2.g (SRO)
 • Studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Tilsammen træner de større skriftlige opgaver studieparathed, der forbereder vores elever til at skrive opgaver på de videregående uddannelser.

 

Bilag 4

Dansk/historieopgaven i 1.g (DHO)

I dansk/historieopgaven skal eleverne lære:

 • hvad en større skriftlig opgave består af
 • hvordan en opgaveformulering besvares (redegørelse – analyse – fortolkning)
 • hvilke krav der er til fodnoter og litteraturliste
 • standarder for en større skriftlig opgave: layout, indholdsfortegnelse, fodnoter og litteraturliste
 • hvad der overordnet kendetegner historie- og danskfagets metoder
 • litteratursøgning.

Ressourcer:

 • Elementer i en større skriftlig opgave. Se video her.
 • Layout i en større skriftlig opgave. Se video her og dokument her.
 • Fodnoter i en større skriftlig opgave. Se video her og dokument her.
 • Litteraturliste i en større skriftlig opgave. Se video her.
 • Indholdsfortegnelse i en større skriftlig opgave. Se video her

Studieretningsopgaven i 2.g (SRO)

I SRO-opgaven skal eleverne i humanistiske og samfundsvidenskabelige studieretninger lære:

 • Hvad der kendetegner en større skriftlig opgave
 • Hvordan man argumenterer i en større skriftlig opgave
 • Hvad der kendetegner indledning og konklusion i en større skriftlig opgave
 • Hvad der kendetegner en diskussion i en større skriftlig opgave

I SRO-opgaven skal eleverne i naturvidenskabelige studieretninger lære:

 • Hvad kendetegner en større skriftlig opgave
 • Hvordan man argumenterer i en større skriftlig opgave
 • Hvad der kendetegner indledning og konklusion i en større skriftlig opgave
 • Hvad kendetegner et teoriafsnit og den gode afrapportering i en større skriftlig opgave

Eleverne vælger en opgaveformulering, som de skriver deres SRO ud fra. Eleverne kan vælge mellem 2 – 3 opgaveformuleringer inden for studieretningsfagene. Opgaven har et omfang på 9 – 12 sider (1 side defineres som 2400 anslag med mellemrum og fodnoter). Opgaven bedømmes ud fra læringsmålene for SRO-opgaven samt DHO-opgaven. Opgaven afleveres elektronisk på Lectio. Der skal gives karakter for opgaven, som indgår i en helhedsbedømmelse af elevens standpunkt ved efterfølgende karaktergivning.