Samfundsfag A + Matematik A

Den senmoderne virkelighed har gjort verden kompleks som aldrig før, og det gør det mere vigtigt end nogensinde før at kunne forstå de faktorer, der styrer samfundsudviklingen. Dette gør sig gældende såvel på det nationale plan, som det regionale og det internationale plan. Danmark har en lang tradition for handel med omverdenen, og Danmarks velstand er i høj grad resultatet af danske virksomheders evne til at handle og konkurrere internationalt – ikke mindst med resten af Europa.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå det demokrati, vi lever i. Vi beskæftiger os med, hvad der kendetegner den danske indenrigspolitik og de magtfaktorer, der er i spil ved for eksempel folketingsvalget eller ved et finanslovsforlig. For at forstå dette er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til partier såvel som de ideologier, partierne har deres rødder i. Danmark er imidlertid også en del af den enorme globalisering og samhandel, der udgør den senmoderne verdensorden. Vi arbejder derfor også med international politik for at forstå Danmarks forhold til EU og ikke mindst til verdens supermagter og deres forhold til hinanden.

Matematik A er det andet centrale fag i studieretningen til blandt andet at opstille og analysere materiale fra samfundsfag – for eksempel i forhold til økonomi, vælgeradfærd eller meningsmålinger. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter metoder til at behandle problemer. Matematik er derfor ikke kun relevant i forhold til økonomi, samfundsfag og politiske beslutningsprocesser, men også i en lang række andre erhverv som arbejder med at udvikle ny teknologi.

Se vores undervisere præsentere fagene her, så du kan blive klogere på, hvordan vi arbejder i gymnasiet.

Fremtidsmuligheder

Denne samfundsfaglige studieretning er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse inden for jura, økonomi, politik, journalistik, handel, markedsføring eller inden for administrative områder.

Hurtigt om studieretningen

Du vil komme til at beskæftige dig med:

  • sociologi
  • indenrigspolitik, partier og ideologier
  • demokrati
  • matematiske modeller og økonomiske politikker
  • vækst, planlægning og bæredygtig udvikling
  • international politik samt handel og konkurrenceevne.

Mere information

Dette er selvfølgelig kun en kort introduktion til studieretningen, men vi vil meget gerne fortælle dig mere om den og om alt det andet spændende, vi kan tilbyde på Hasseris Gymnasium. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på hg@hasseris-gym.dk eller på telefon 96 32 71 10, hvis du vil høre nærmere eller er interesseret i en rundvisning.

Du kan også finde os på de sociale medier, så du kan holde dig opdateret på, hvad vi går og laver. Find os på Facebook (”Hasseris Gymnasium og IB World School”) eller følg os på Instagram @hasseris.gymnasium og #hasserisgymnasium.