Biologi A + Kemi B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for viden om menneskets fysiologi, sundhed og miljø.

Biologi A giver et solidt kendskab til menneskets fysiologi helt ned på molekylært niveau. Du vil bl.a. lære, hvordan dit nervesystem er i stand til at kommunikere med alle kroppens celler via elektriske og kemiske signaler, men også hvordan forskellige sygdomme eller medicinske præparater kan påvirke disse processer. Du vil endvidere komme til at beskæftige dig med andre dele af humanfysiologien som hjerte-kar systemet, ilttransport, muskler og immunforsvar samt om sammenhængen mellem krop, kost og sundhed.

I Biologi A beskæftiger vi os også med genetik, genteknologi, mikrobiologi, evolution og miljø. Her arbejder vi for eksempel med problemstillinger som, hvorvidt jeg skal lade mig genteste? Genteknologi — muligheder og begrænsninger? Hvordan undgår vi, at multiresistente bakterier opstår? Hvordan bidrager DNA-analyser til at redde truede dyrearter?

Kemi B tager udgangspunkt i det faktum, at alt i denne verden udgøres af stof, der kan omdannes ved kemiske reaktioner. Du lærer, hvordan alt stof er opbygget af atomer, hvilket giver dig en kemisk forklaringsramme, når du skal forstå den verden, du lever i. Eksempelvis vil det give dig den nødvendige viden for at få en tilbundsgående forståelse af mennesket fysiologi.

Begge fag i studieretningen lægger vægt på eksperimentelt arbejde, hvor du via “hands on” i laboratoriet efterprøver teorien i praksis.

Se vores undervisere præsentere fagene her, så du kan blive klogere på, hvordan vi arbejder i gymnasiet.

Fremtidsmuligheder

Studieretningen er relevant for dig, der overvejer en videregående uddannelse med et sundhedsfagligt eller biologisk indhold. Med denne naturfaglige studieretning bliver du i stand til at tage stilling til en række samfundsmæssige problemstillinger inden for genteknologi, sundhed og miljø.

Desuden giver studieretningen et godt fundament, hvis du fx ønsker en uddannelse som fysioterapeut eller sygeplejerske. Hvis du vælger matematik som valgfag på A-niveau, vil studieretningen endvidere være adgangsgivende til uddannelser som læge, tandlæge, farmaceut, biolog og andre uddannelser inden for natur- og sundhedsvidenskab. Biologi A er også fordelagtigt, hvis du ønsker at vælge idræt på B-niveau i 3.g.

Hurtigt om studieretningen

Du kommer til at beskæftige dig med:

  • menneskets fysiologi og forstå dig selv som en levende organisme
  • sundhed, natur og miljø • moderne gen- og bioteknologiske metoder og deres anvendelse
  • at lave undersøgelser, eksperimenter og analyser i laboratoriet såvel som i naturen
  • at anvende naturvidenskabelige teorier og modeller
  • at forstå betydningen af naturgrundlagets forvaltning for en bæredygtig samfundsudvikling

Mere information

Dette er selvfølgelig kun en kort introduktion til studieretningen, men vi vil meget gerne fortælle dig mere om den og om alt det andet spændende, vi kan tilbyde på Hasseris Gymnasium. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på hg@hasseris-gym.dk eller på telefon 96 32 71 10, hvis du vil høre nærmere eller er interesseret i en rundvisning.

Du kan også finde os på de sociale medier, så du kan holde dig opdateret på, hvad vi går og laver. Find os på Facebook (”Hasseris Gymnasium og IB World School”) eller følg os på Instagram @hasseris.gymnasium og #hasserisgymnasium.