Studieaktivitet

Studieaktivitet på Hasseris Gymnasium betyder, at:

  • Du møder til den planlagte undervisning
  • Du kommer til tiden
  • Du er forberedt til timerne
  • Du deltager aktivt i timerne
  • Du afleverer de skriftlige opgaver til tiden
  • Du medbringer relevant undervisningsmateriale
  • Du medbringer PC/MAC etc.
  • Du kun anvender din computer og mobiltelefon til fagligt relevante aktiviteter i undervisningen
  • Du angiver begrundelser for fravær i Lectio – og kontakter skolen ved længerevarende sygdom
  • Du går til de prøver/eksaminer du er indkaldt til

Studieaktivitet er en væsentlig forudsætning for, hvilken studentereksamen du og dine kammerater opnår

Studieaktivitet er et krav for at kunne modtage SU.