Om os

På Hasseris Gymnasium kan du tage en almen studentereksamen (STX), eller du kan vælge en international studentereksamen – International Baccalaureate (IB). Hasseris Gymnasium er det eneste sted i Nordjylland, hvor denne mulighed findes.

En studentereksamen på Hasseris Gymnasium er på mange måder en dannelsesrejse, der åbner verden for vores elever. Gennem fagene i gymnasiet får du en faglig tyngde, så du bliver klogere på dig selv, samfundet og vores planet. Desuden åbner en studentereksamen dørene op for netop den videregående uddannelse, du drømmer om. Endeligt åbner en studentereksamen på Hasseris Gymnasium op for verden omkring dig, da gymnasiets internationale profil indebærer en bred vifte af faglige møder på tværs af grænser.

Vi arbejder målrettet med at højne det faglige niveau hos den enkelte elev. Dette finder sted både gennem talentundervisning til særligt dygtige og engagerede elever, der skal udfordres fagligt, men ligeså vigtigt finder det også sted gennem målrettede opsamlingskurser til elever, der har brug for en ekstra hånd i for eksempel matematik. Vi har også naturvidenskabeligt lektieværksted hver uge, hvor lærere hjælper med lektier og afleveringer. Endeligt deltager vores elever i en række forskellige faglige konkurrencer inden for både sprog, samfund, musik og science på tværs af Danmark og Europa.

I indeværende skoleår har gymnasiet en særlig pædagogisk indsats omkring formativ evaluering og feedback, hvilket betyder et målrettet fokus på den enkelte elevs læringsproces. Formålet er at fjerne fokus fra præstationsræs og i stedet arbejde med elevernes mindset og fremme motivation for læring gennem øget feedback fra gymnasiets lærere. Gymnasiet deltager tilligemed i et udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet omkring karakterfritagelse i enkelte 1.g-klasser.

Gymnasielivet handler også om gode venskaber og stærke oplevelser. Klassernes teamlærere støtter op om at organisere sociale arrangementer uden for skoletiden, ligesom der i løbet af året foregår en klasseturnering i forskellige idrætsgrene, hvor klasserne dyster mod hinanden. Der opføres musicals og teaterkoncerter, bandaftener og ikke mindst det årlige MGP, hvor de fleste af gymnasiets elever er involverede på den ene eller den anden måde. Endeligt har vi sjove fester og hyggelige fredagscaféer.

På Hasseris Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne kan færdes i et givende og frugtbart uddannelsesmiljø, der baserer sig på skolens grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab, kreativitet, ansvarlighed og udsyn.

I skoleåret 2017/2018 er der ca. 760 elever fordelt på 25 STX-klasser og 4 IB-klasser. Skolen har  75 lærere, tre IT-medarbejdere og en bibliotekar, der kan assistere lærere og elever.

Herudover er der ansat 10 medarbejdere til at varetage forskellige funktioner, der ikke direkte har med undervisningen at gøre.