Studieretningsprojektet

Hele gymnasiets 3.g-årgang arbejder lige nu hårdt med deres studieretningsprojekter, der i daglig tale kaldes SRP-opgaven. De individuelle opgavebeskrivelser blev tilgængelige for eleverne fredag d. 4/12 kl 10, hvorefter eleverne har 14 dage til at skrive opgaven, der skal have et omfang på mellem 15 – 20 sider. Opgaven afleveres senest fredag d. 18/12 kl. 10.00, hvorefter der er juleafslutning for alle elever og lærere i festsalen.

SRP-projektet skrives i to fag, således at eleverne belyser et emne ud fra to faglige vinkler. På den måde stiller opgaven store krav til elevernes faglighed og evne til at tænke på tværs af fag og faglighed. Derudover testes eleverne også i evnen til at skrive en lang, sammenhængende opgave med alt, hvad det indebærer. Dette er en træning i studieparathed, således at eleverne klædes på til en tilværelse på en videregående uddannelse.

Nedenfor ses to eksempler på opgaveformuleringer fra de senere år i fagene samfundsfag og dansk:

“Med udgangspunkt i en teoretisk funderet redegørelse for det senmoderne samfund ønskes en analyse og fortolkning af Andrea Hejlskovs bog “En facebook-biografi” (2009) med fokus på genre og iscenesættelse. Endeligt ønskes en vurdering af Andrea Hejlskovs efterfølgende kritik af dominerende tendenser i det senmoderne samfund. Inddrag i den forbindelse artiklen “Kapitalisme-kritik helt ude i skoven” (bilag 1).”

“Med udgangspunkt i en redegørelse for vælgeropbakningen til Socialdemokratiet under ledelse af Helle Thorning-Schmidt ønskes en retorisk analyse af Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2013. Endeligt bedes du vurdere ideologiernes betydning for dansk politik anno 2013.”