LIVØTUREN 2015

Igen i år blev 1g’ernes introperiode afsluttet med en tur til Livø.

I 22 år har gymnasiet taget til limfjordsøen for virkeligt at give de nye elever tid og rum til at komme til at møde hinanden i frie rammer udenfor klasseværelserne. Her er gymnasiets tutorer aktive medspillere til at tage sig af de enkelte klasser og klæde dem fagligt og socialt på til et nyt liv som gymnasieelev.
Ved middagstid torsdag d. 20. august var alle elever, tutorer og lærere ankommet til Livø, hvorefter der stod Livø-løbet på programmet. Her oplevede eleverne øens smukke natur samtidigt med, at de besøgte en masse aktiviteter med fokus på teambuilding og samarbejde. Ved aftenstid forberedte klasserne aftensmad, og da mørket sænkede sig, samledes alle i ”kirken,” der er Livøs forsamlingshus. Her stod den på konkurrencer og fællessang samt indslag fra tutorerne.
Efter morgenmaden fredag og en hurtig oprydning stod den på boldspil og hjemtransport.

Se nogle af billederne fra Livø-turen her.