Forældrekonsultationer for 1.g

Hermed indbydelse til forældrekonsultationer for 1.g-årgangen, som afholdes efter følgende plan:

Mandag d. 5. marts: 1a, 1b og 1z
Tirsdag d. 6. marts: 1c, 1x, 1y og 1d

Konsultationerne afholdes i tidsrummet kl. 17-21.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 27. februar kl. 12.00.

Tilmelding til konsultationerne foregår elektronisk via Lectio, og fremgangsmåden er:

Eleven logger sig ind på normal vis, og herefter klikker man på
”Besvar: Forældrekonsultation 1g” på forsiden.

Herefter fremgår tidspunkter og frister for konsultationen. Der kan afgives op til 5 prioriterede ønsker. Det er naturligvis muligt at afgive færre end 5 ønsker.
Frigivelsestidspunktet kan også ses på skærmbilledet, hvorefter det konkrete program for konsultationen fremgår.

Vi ved, at nogle kan have behov for, at konsultationerne placeres i et bestemt tidsrum, men vi beder om, at dette begrænses mest muligt af hensyn til den overordnede planlægning.

Hvis der opstår problemer med tilmeldingen, er man meget velkommen til at tage kontakt til os.