#alterlove #SKAM #nordiskfællesskab

Hasseris Gymnasium har etableret samarbejde med den kendte SKAM-Skole i Oslo Hartvig Nissen. To dansklærere fra Hasseris Gymnasium har været på besøg på Hartvig Nissen i Oslo for at udarbejde et projekt med fokus på en styrkelse af de nordiske sprog i undervisningen på gymnasiet. Under opholdet har de danske og norske lærere boet på Lysebu, som er ejet af fondet for dansk norsk samarbejde. Sprog-projektet skal munde ud i udveksling mellem de to skoler, hvor elever fra Hasseris Gymnasium skal besøge en klasse på Hartvig Nissen og omvendt. Eleverne kommer til at tale en masse norsk og dansk og vil samtidig få styrket forståelsen for det nordiske fællesskab. Der vil blive inddraget forfattere, filminstruktører og skuespillere i projektet, da Hartvig Nissen er et Gymnasium med meget fokus på drama. Hasseris Gymnasium håber dermed at samarbejdet vil kunne styrke sprog, litteratur og de kreative fag på gymnasiet. Om alt går vel, vil samarbejdet træde i kraft efter sommerferien, så de nye 1.g’er også vil få glæde af udvekslingen.

Læs mere om samarbejdet på Hartvig Nissens blog.

1

7

2