1.g skriftlig prøve i Almen Sprogforståelse/PreIB General Linguistics