Fester

Fester

På Hasseris Gymnasium har vi tradition for faste gymnasiefester.

“1.g festen:” Er kun for de nye 1.g elever og deres tutorer – omkring 1. september.

“Høstfesten:” Afholdes i september måned.

“Fødselsdagsfesten:” Afholdes omkring 2. november – her er de gamle elever også inviteret.

“Nytårskuren:” Afholdes midt i januar måned.

“Fastelavnsfesten:” Afholdes omkring 1. marts.

“Gallafesten:” Afholdes omkring 1. maj, hvor forældrene inviteres til at overvære at skolens elever danser lanciers.

“3.g-afslutningsfest:” Afholdes aftenen før offentliggørelsen af hele eksamensplanen. Festen er kun for 3. g elever.