Aktiviteter

Følg med i hverdagen

På gymnasiet mødes vi først og fremmest omkring faglige udfordringer – om så disse findes i den daglige undervisning eller i den lange række af frivillige aktiviteter, som også er en vigtig del af livet som gymnasieelev.

I kalenderen her finder du bla. information om gymnasiets ferieplan, karaktergivning og sociale arrangementer.

Se desuden gymnasiets månedskalender i Lectio omkring AT-uger, DHO-skrivedage mv.